INFORMACIO SOBRE EL COL·LECTIU "CATALÀ SEMPRE"

(www.sempre.cat)

Els dos instruments dels quals ens servim per aconseguir l’objectiu de “Català Sempre” són:

  • 1. Un butlletí que enviem mensualment a tots els membres del col·lectiu i que denominem “LLETRA”.
  • 2. El “Grup de Debat” al qual podeu accedir fent clic a la pastilla que figura en aquesta web.

La LLETRA és un recull d’informacions, ressenya de llibres, entrevistes, articles, noticies, etc. sempre referides a la nostra llengua.

El GRUP DE DEBAT (GdD) és un fòrum, gestionat per Google, al qual poden accedir tots els membres del col·lectiu que hi són registrats.

Actualment el nostre col·lectiu està format per més d’20.000 membres dels quals 12.000 estan registrats al Grup de Debat.

Per adherir-vos a Català Sempre envieu un correu a catala@sempre.cat amb la paraula “adhesió” i nosaltres us afegirem a la nostra llista i us convidarem a registrar-vos al GdD.

Si, en rebre les nostres Lletres, considereu que no és del vostre interès seguir rebent-les, us preguem que ens ho feu saber enviant un correu a catala@sempre.cat amb la paraula “baixa” i, tot seguit, us esborrarem de la llista d’adherits.

Gràcies per la vostra atenció.

Salutació cordial de Josep M. Borrull en nom de Català Sempre"